Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun


sayfa9/45
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45
6.11. by + ad (= ... ile yolculuk)

by + bus, coach, car, train, air, plane, bike, motorbike, sea / ship / boat, Tube / underground

on + foot, horseback 

İYELİK

1. 'S YAPISININ KULLANILDIĞI YERLER

1.1. (a/the) + kişi / hayvan adı + ad

the manager's office

Mr Evan's daughter

the horse's tail

a policeman's hat

1.2. (a/the) + organizasyon adı + ad

the Government's decision

the company's success

Bu yapıyı the A of B kullanarak oluşturmak da mümkündür.

1.3. (a/the) + yer adı + ad

the city's new theatre

Britain's system of government

Turkey's largest dam

1.4. tekil ad + ad

my sister's room

Mr Carter's house

Çoğul ad + ad durumunda 's yerine sadece ' kullanmak da mümkündür.

my sisters' room

the Carters' house

1.5. zaman belirten ad + ad

Tomorrow's meeting has been canceled.

 

 

I've got a week's holiday / three weeks' holiday.

 

 

Bu tümcede three weeks' holiday yerine a holiday of three weeks, ya da a three week holiday demek de mümkün.

1.6. bir hayvan adı + o hayvandan üretilen şey

cow's milk

lamb's wool

a bird's egg

goat's cheese

Bir ürün elde etmek için o hayvan öldürülmüş ise,

calf-skin

chicken soup

a lamb chop

fox fur

1.7. bir hayvan adı + hayvanın vücudunun bir parçası

a sheep's heart

a frog's leg

1.8. kullanan kişi + kullanılan şey

a girl's blouse

a children's hospital

a bird's nest

Kullanan kişinin eylem üzerinde bir denetimi yoksa aşağıdaki yapı da kullanılabilir.

baby clothes

a dog kennel

a birdcage

2. OF YAPISININ KULLANILDIĞI YERLER

2.1. Of ... , tümce

Of late, I haven't been feeling well.

 

 

Of all the people applied, I was found suitable for the post. (= Among all the people who applied ...)

 

 

2.2. of + nitelik / nicelik belirten sözcük + ad

It is of no use to try and solve it.

 

 

This is of great importance.

 

 

Bu yapıda, aslında, Türkçeye aktarım esnasında yapılması gereken şey yapıdaki adı, kendisinden önce gelen ve nitelik / nicelik belirten sözcüğü de gözönünde bulundurarak, sıfat haline getirmektir. Yani,

It is of no use to ...

yapısı

It is useless to .. (be + of = have)

şeklinde, ya da

This is of great importance

tümcesi

This is very important

şeklinde ele alınmalı ve sonra Türkçeye aktarılmalıdır.

2.3. (a/the) + ad + nesne adı

the door of the room

the beginning of the story

Bu yapıda 'skullanılabilirse de A of B yapısı daha iyidir.

2.4. (a/the) + ad + organizasyon adı

the decision of the Government

the success of the company

Bu yapıyı 's ile oluşturmak da mümkündür.

2.5. (a/the) + ad + uzun tekil ad

I met the wife of the man who lent us the money.

 

 

2.6. all, both, each, either, neither, none ile kullanılabilir.

a) all (=hepsi)

all + (of) + the/ my/your/.. + ad/this/that

All (of) my friends like riding.

 

 

I've all (of) the books.

 

 

I've stopped believing all (of) that years ago.

 

 

Adın belirleyici yapı (the, my, ..) taşımaması durumunda of kullanılmaz.

All whisky is expensive

 

 

All children can be naughty sometimes.

 

 

you, us, them, .. kullanılması durumunda yalnızca all of yapısı kullanılabilir.

All of them enjoy dancing.

 

 

All of you are wrong.

 

 

They want to see all of us.

 

 

All yerine every kullanılabilir. Ancak, all of yerine every one of gelir.

He interviewed every one of us.

 

 

b) both (=ikisi de)

both + (of) + the/my/your/ + ad/this/that

Both (of) the cars broke down before the start.

 

 

both + (of) + these/those + (ad)

Both (of) (these) vases are antique.

 

 

both of + us/you/them

Both of us were there.

 

 

both + ad

Both children have been to Rome.

 

 

c) each (=herbiri)

each + tekil ad

He is getting better each day.

 

 

each + (of)+ the/ my/your/ + ad/this/that

Each of his daughters is a university graduate.

 

 

each of us/you/them

The police will question each of them.

 

 

d) either (= ya ... ya da/ikisinden biri)

either + tekil ad

Either day will do.

 

 

either + (of)+ the/my/your/ + ad/this/that

Either of your friends is welcome.

 

 

either of + us/you/them

Either of you could do it.

 

 

e) neither (= ne ... ne de)

neither + tekil ad

Neither job will meet his requirements.

 

 

neither + (of) + the/my/your/ + ad/this/that

He said neither of the books was suitable.

 

 

neither of + us/you/them

Neither of us knows the correct answer.

 

 

f) none (= hiçbiri)

none + (of) + the/my/your/ + ad/this/that

None of the books was there.

 

 

none of us/you/them

None of us knows the correct answer.

 

 

3. Reflexive pronoun: __self/selves

By ile kullanım:
 by + reflexive pronoun = alone

YÜKLEM + YÜKLEM

1. YÜKLEM + (PREPOSITION) + YÜKLEM

İngilizcede çoğu yüklemin kendisine özgü bir ya da birkaç prepositionu vardır ve çeşitli farklı anlamlar oluşturur. Her bir yüklemin hangi preposition ile kullanılıp hangi amacı taşıdığı bilinemeyeceğine göre, tek çare olarak kullanılmakta olan sözlük kalmaktadır.

İngilizce tümce oluştururken unutulmaması gereken bir kural, prepositionu izleyen yüklemin her zaman mutlaka Ving formu taşıyacağıdır. Yani,
 yüklem + preposition + Ving

I'm looking forward to meeting him.

 

 

They accused her of stealing a diamond necklace.

 

 

 
I am not very fond of ..... to this lecture.

A. to listen
B. listen
C. listening
D. listened
E. to have listened

Ancak, örneğin

I want to go

tümcesinde to sözcüğünün ardından Ving kullanılmamaktadır. Bunun nedeni to sözcüğünün want yüklemine ait, bu yüklemle her zaman kullanılan bir preposition olmamasıdır.

2. EXCEPT / BUT + YÜKLEM

İstisna belirten sözcükler olan except ve but kullanıldığı zaman, bunları izleyecek olan yüklem yalın halde, to olmadan kullanılır.

What can I do but leave ?

 

 

3. YÜKLEM + YÜKLEM

Bir yüklem diğerine çeşitli yollarla bağlanabilir.

I don't like ..... what to do even by my teachers.

A. being told
B. having told
C. to have told
D. to tell
E. to telling

Gerund ve infinitive ile kullanımları farklı anlamlar taşıyan sözcükler:
 remember + gerund / infinitive
regret + gerund / infinitive 
try + gerund / infinitive 
mean + gerund / infinitive
stop + gerund / infinitive 

3.1. yüklem + preposition + yüklem

Yukarıda açıklandığı gibi.

We have been looking forward ..... a long holiday.

A. having taken
B. taken
C. to have taken
D. to take
E. to taking

3.2. yüklem + (to) + yüklem

Sınırlı sayıda yüklem bir başka yükleme to almadan bağlanır.

Can you help me (to) lift this ?

 

 

3.3. yüklem + (nesne) + to + yüklem

We hope to complete it soon.

I don't want you to go there.

3.4. yüklem + (so./so's) + Ving

I like playing the piano.

 

 

I appreciate your helping my son.

 

 

3.5. yüklem ( =
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45

Benzer:

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconGenel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconÇek Kelimesi Ve Eğer Senet Türkçeden Başka Bir Dille Yazılmış İse...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconOrtada tek bir seminer vardır. İddianamenin de yasal kabul ettiği...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun icon1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconVatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil,...
Senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükûmet-i hazıraya müracaat...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com