Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun


sayfa7/45
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45
in (the) case of + ad/Ving ( ... "durumunda") şeklinde de kullanılabilir.

In case of a fire, use the side doors.

 

 

In case of meeting him, do not offer to shake hands.

 

 

Just in case kullanımı ise "ne olur ne olmaz" anlamını yansıtır.

"Why do you always carry that umbrella ?" "Just in case."

5. IN THE EVENT THAT, JUST SO (THAT), ON CONDITION (THAT)
 

KULLANIMI 
in the event that + tümce 
just so (that) + tümce 
on condition (that) + tümce 

ÇEVİRİSİ 
-mEsI durumunda/-DIğI takdirde 

In the event that the police ask you your address, you are not legally bound to give it.

 

 

6. UNLESS
 

KULLANIMI 
unless + tümce 

ÇEVİRİSİ 
-mEz ise/-mEmEsI durumunda 

I'll quit unless I'm given a pay rise.

 

 

 

This boy of yours will be very spoilt ..... you stop treating him as if he were a baby.

A. as though
B. if
C. in case
D. unless
E. when

7. GIVEN
 

KULLANIMI 
given (that) + tümce 

ÇEVİRİSİ 
olsa, -mEsI durumunda 

Given that x = y, then n(x+a) = n(y+a) must also be true.

 

 

Given yapısı "rağmen" anlamını taşıyan tümce (Concession Clause) olarak da kullanılabilir.

8. WISH

Dilek belirten bir yapı olarak I wish / He wishes / .. çeşitli zamanlarla birlikte kullanılabilir. Bu zamanın seçimi elbette tümcenin oluşturulduğu duruma bağlıdır.

(Simple Present)
I'm not rich. I wish I was/were rich.
I don't earn a lot. I wish I earned a lot.
She talks a lot. I wish she didn't talk a lot.

(Present Continuous)
It's raining. I wish it wasn't/weren't rainining.
She is studying. I wish she wasn't/weren't studying.

(Simple Past)
She didn't come. I wish she had come.

(Present Perfect)
He has lost it. He wishes he hadn't lost it.

(Will)
You will always complain! I wish you wouldn't complain.
He will sing all the time! I wish he wouldn't sing.wish + simple past / past continuous / would / could = Second condition

wish + past perfect = Third condition 

 
I wish they ..... to the party with us tomorrow.

A. can come
B. com
C. could come
D. had come
E. would have come

I wish nobody ..... of hunger in our present day.

A. is dying
B. died
C. dies
D. had died
E. has died

Bu yapılar Türkçeye "keşke" olarak aktarılabilir.

PLACE CLAUSE

1. WHERE
 

KULLANIMI 
where + tümce 

ÇEVİRİSİ 
yüklem + -DIğI yerde 

Where I come from, this is called injustice.

 

 

2. WHEREVER
 

KULLANIMI 
wherever + tümce 

ÇEVİRİSİ
(neresi olursa orada) 
yüklem + -DIğI her yer(d)e/yerin 

They went wherever they expected to find work.

 

 

CONCESSION CLAUSE

1. TÜMCE İLE KULLANILANLAR

1.1. Although / Though

yüklem + -mEsInE rağmen / karşın; -DIğI halde

Although he is young, he is not inexperienced.

 

 

Devrik yapı ile de kullanılabilir.

Careful though/as she was, she couldn't prevent the accident. (=Although she was ...)

 

 

Although ve though farkı:
 Though, tümce içinde ve sonunda however anlamında kullanılabilir.

1.2. Even if / Even though

Türkçeye çevirisi although ile aynıdır. Even if "-sE bile" olarak aktarılabilir.

He borrowed my jacket even though I'd told him not to.

 

 

You have to be on time even if the lesson starts very early.

 

 

1.3. Whereas

Türkçeye although gibi ya da "... ise de", "... iken" ile aktarılır.

Whereas he has plenty of money, he has no-one to trust.

 

 

1.4. While / Whilst

Türkçeye although gibi aktarılır.

While he is quite nice, sometimes he is a menace.

 

 

1.5. Despite / In spite of / Regardless of / Notwithstanding / Irrespective of + the fact that

Türkçeye "...( gerçeğin)e karşın / rağmen" ile aktarılırlar.

Despite the fact that he is rather nice, sometimes he is a menace. (=Although he is ...)

1.6. As

Devrik yapı durumunda "rağmen" anlamı taşıyabilir.

Tired as I was, I went on walking. (=Although I was tired ...)

 

 

Change your mind as you will, you will gain no support. (=Although you may change ...)

 

 

Bu yapı Reason veya Similarity Clause olarak da kullanılabilir.

As sözcüğü yerine that kullanıldığı da görülür.

Fool that he was, he made no mistakes.

 

 

1.7. As ... as

Bu yapı ender olarak kullanılır.

As widespread as his fame may be, he is not well-known in this part of the country. (=Although his fame may be widespread, ...)

 

 

2. TÜMCE İLE KULLANILMAYANLAR

2.1. Despite/In spite of
 

KULLANIMI 
despite/in spite of + ad [1] / Ving [2] 

ÇEVİRİSİ 
yüklem + -mEsInE rağmen / karşın 
ad + -E rağmen / karşın 

He came in spite of his illness. [1] / being ill. [2]

 

 

 

He still chooses to play with his plastic toy gun despite the many electric toys he has.

A. Although he has many electric toys, he prefers to play with his plactic toy gun.
B. Due to the number of his toys, he's having difficulty in choosing between his plastic toy and electric toys.
C. He has electric toys as well, but today he is playing with his plastic toy gun.
D. He may choose to play with his plastic toy gun, but his favourite is his electric toy.
E. In spite of playing with his plastic toy gun, he still has some electric toys as well.

2.2. Irrespective of, Regardless of, Notwithstanding
 

KULLANIMI 
irrespective of / regardless of / notwithstanding + ad / WH 

ÇEVİRİSİ 
ad + -E rağmen / karşın 
yüklem + -mEsInE rağmen / karşın 
göz önüne almaksızın 

Regardless of whatever he may say, do it as you please.

 

 

2.3. ..., still / yet
 

KULLANIMI 
..., still/yet + Ving [1] / tümce [2] 

ÇEVİRİSİ 
yine de, ancak, fakat, bun(lar)a karşın 

He suffered a lot, yet never giving in. [1] / he never gave in. [2]

 

 

3. Given (that)

Yerine göre koşul anlamı da verebilen bu yapı pek sık kullanılmamaktadır.

Given her charm, she is alone. / Given that she has charm, she is alone.

 

 

4. For all

For all his efforts, he failed.

 

 

Aşağıdaki farklı kullanıma dikkat:
 For all + tümce = as far as

CONTRAST CLAUSE

Dilbilgisi kitaplarında ayrı bir başlık altında yer alsa da yapı olarak Concession Clause ile aynıdır. Whereas, while, whilst ile oluşturulur ve Türkçeye en basit olarak "oysa" sözcüğü ile aktarılır.

REASON CLAUSE

1. TÜMCE İLE KULLANILANLAR

1.1. Because, As, For, Since

Türkçeye "yüklem + -I için / -IndEn ötürü / dolayı", "yüklem + -mEsI nedeniyle / sebebiyle" şeklinde aktarılırlar.

Because he worked so hard, he deserved a holiday.

 

 

As sözcüğü devrik yapıda kullanılarak da Reason Clause oluşturabilir. Aynı yapı Concession Clause için de geçerli olduğu için hangi anlamın çıkarılması gerektiğine dikkat edilmesi gerekir.

Tired as she was, she went on walking. [Concession]

Tired as she was, she stopped walking. [Reason]

 

 

 

..... the prices are very high, I have to find a second job to make ends meet.

A. Even though
B. In spite of
C. Unless
D. Because
E. Even if

I reckon he'll be a great asset to the firm, ..... he really does have a good eye for business.

A. although
B. for
C. therefore
D. lest
E. thus

1.2. Because of / Due to / Owing to / On account of + the fact that

Türkçeye "[gerçeği(nden)] ötürü / yüzünden / sayesinde" şeklinde aktarılırlar.

Owing to the fact that Tom didn't know any French, they were able to speak comfortably in his presence.

 

 

 

..... a heavy rain, the game had to be stopped.

A. Because
B. Owing to
C. Regardless of
D. In spite of
E. Provided

1.3. As long as
 

KULLANIMI 
as long as + tümce 

ÇEVİRİSİ 
- DIğI sürece / müddetçe 

As long as he doesn't disturb me, it is okay.

 

 

1.4. Inasmuch as, Insomuch as

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45

Benzer:

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconGenel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconÇek Kelimesi Ve Eğer Senet Türkçeden Başka Bir Dille Yazılmış İse...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconOrtada tek bir seminer vardır. İddianamenin de yasal kabul ettiği...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun icon1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconVatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil,...
Senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükûmet-i hazıraya müracaat...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com