Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun


sayfa14/45
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45
34.

A colleague of ours, who has recently been appointed permanent representative to the Netherlands, has unfortunately developed lung cancer.
A)

Hollanda'da temsilcimiz olarak yıllardan beri çalışmış bir meslekdaşımızda maalesef akciğer kanseri görüldü. 

B)

Hollanda'da ticari temsilcilik yapmakta olan bir arkadaşımızda ne yazık ki akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı. 

C)

Maalesef, akciğer kanserine yakalanmış olan bir arkadaşımız, daimi temsilci olarak Hollanda'ya gönderildi. 

D)

Daimi temsilci olarak geçenlerde Hollanda'ya atanan bir meslekdaşımız, maalesef akciğer kanserine yakalanmış. 

E)

Baş temsilcimiz olarak geçenlerde Hollanda'ya yeniden atanan meslekdaşımıza maalesef akciğer kanseri teşhisi konmuş.
35.

From the reading of her book, it is clear that Professor Jane Scott has a lot more to say on this subject.
A)

Kitabını okuyunca, bu konu ile ilgili olarak Profesör Jane Scott'ın söyleyeceklerinin çok daha fazla olduğu anlaşılıyor. 

B)

Profesör Jane Scott'ın konu hakkında söylediklerinin çoğu, kitabı okununca anlaşılıyor. 

C)

Profesör Jane Scott'un kitabını okuyunca, bu konu ile ilgili olarak ne kadar çok şey söylediği anlaşılıyor. 

D)

Bu konu ile ilgili olarak Profesör Jane Scott'ın söylediklerinin pek çoğu kitabından okunabilir. 

E)

Bu konu ile ilgili kitabını okuyunca, Profesör Jane Scott'ın pek çok şey söylediği anlaşılıyor.
36.

The advisory committee on housing has recommended that the low-income families should be given priority.
A)

İskandan sorumlu karma kurul geliri yetersiz ailelere öncelikle yardım edilmesini önerdi. 

B)

İskan ile ilgili olarak, yönetim kurulu, düşük gelirli ailelerin öncelikle yerleştirilmesini önermiştir. 

C)

İskan ile ilgili danışma kurulu, düşük gelirli ailelere öncelik verilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. 

D)

Gelir düzeyi düşük olan ailelerin öncelikle yerleştirilmesini iskan ile ilgili kurul karara bağladı. 

E)

Düşük gelirli ailelere öncelik verilmesi, iskan ile ilgili danışma kurulunda tartışma konusu olmuştur.
37.

Whatever measures the Ministry may have taken against smuggling, it is essential that the public should also be enlightened about the matter.
A)

Yolsuzluklara karşı hangi tedbirlerin alınması gerektiği hususunda Bakanlık kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. 

B)

Silah kaçakçılığına karşı alınan tedbirlere ek olarak Bakanlık kamuoyunu da aydınlatmak için konu üzerinde duruyor. 

C)

Yolsuzlukları önlemek için bakanlığın aldığı bir dizi tedbire ek olarak konu hakkında kamuoyu da aydınlatılıyor. 

D)

Rüşvete karşı ne gibi tedbirler alınması gerektiği hususunda bakanlık kamuoyuna açıklamalar yapmayı uygun görüyor. 

E)

Kaçakçılığa karşı bakanlık hangi tedbirleri almış olursa olsun, konu hakkında kamuoyunun da aydınlatılması şart.
38.

If he knew what the board had decided as regards his promotion, he would be terribly disappointed.
A)

Naklen tayini hakkında kurulun nasıl bir karar verdiğini bilse, büyük üzüntü duyardı. 

B)

Tayini için kurulun verdiği kararı bilseydi derhal istifa ederdi. 

C)

Kendi durumu ile ilgili olarak kurulun kararının ne olduğunu bilmiş olsaydı, tayin edilmeyi kesinlikle istemezdi. 

D)

Terfisi ile ilgili olarak kurulun neye karar verdiğini bilse, tam bir düş kırıklığına uğrardı. 

E)

Başarısızlığı nedeniyle hakkında kurulun ne tür bir karar vereceğini bilseydi, son derece sinirlenirdi.
39.

I firmly believe that we must put into effect some urgent plans in order to increase productivity.
A)

Üretimi artıracak çeşitli planlar geliştirmemiz gerektiği görüşüne tamamen katılıyorum. 

B)

Verimliliği artırmak için bazı acil planları yürürlüğe koymamız gerektiğine kuvvetle inanıyorum. 

C)

Üretimi geliştirmek amacıyla yapılan planları uygulamaya koymak zorunda olduğumuz kanısındayım. 

D)

Verimliliğin arttırılması bakımından bazı önemli planlar geliştirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. 

E)

Verimlilik düzeyini geliştirmemiz için bazı kapsamlı planlar üzerinde durmamız gerektiği inancındayım.
40.

Turkey's membership of the European Community will be of vital importance for the development of our international economic relations.
A)

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na üyeliği, uluslararası ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi bakımından hayati bir önem taşıyacakır. 

B)

Uluslararası ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na üye olması son derece önemli görülmektedir. 

C)

Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerinin artması, Avrupa Topluluğu'na üyelik için büyük önem taşımaktadır. 

D)

Uluslararası ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi sonucu Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na üye olması daha da çok önem kazanmıştır. 

E)

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na üyeliğinden sonra uluslararası ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi çok büyük önem taşıyacaktır.
41.

Propose what they may, we are not going to accept their views on this issue.
A)

Bu konuda ne gibi öneriler ileri sürecekleri hususunda herhangi bir görüşümüz bulunmamakta. 

B)

İstedikleri önerileri yapsınlar, bu sorunla ilgili görüşlerini kimseye kabul ettiremeyecekler. 

C)

Ne önerirlerse önersinler, bu konudaki görüşlerini kabul etmeyeceğiz. 

D)

Ne gibi öneriler getirecekleri belli değilse de onların bu konuya bakış açılarını kabul edemeyiz. 

E)

Her ne önerdilerse, bu konu ile ilgili olarak hiç birini kabul etmedik.
42.

Owing to an unexpected delay in the delivery of the mail, his application did not reach us in time.
A)

Postanın dağılmasındaki beklenmeyen gecikme nedeniyle, başvurusu bize zamanında ulaşmadı. 

B)

Mektupların dağıtılması gecikince, bize yaptığı başvuru saatinde ulaşamadı. 

C)

Postadaki beklenmeyen gecikme yüzünden başvurusunu zamanında bize gönderemedi. 

D)

Başvurusunun bize zamanında ulaşmamasının nedeni, postanın dağıtımında meydana gelen gecikmeydi. 

E)

Postanın hiç tahmin edilmeyen gecikmesi, onun başvurusunun bize çabuk ulaşamamasına yol açtı.
43.-52. sorularda, verilen Türkçe cümlenin İngilizce dengini bulunuz.
43.

Faiz oranlarının biraz düşmesine rağmen, müşterilerimizin sayısı artmaya devam ediyor.
A)

Even though the number of clients is still going up the interest rates continue to fall slightly. 

B)

Since the interest rates are going down one cannot expect an increase in the number of clients. 

C)

Even though the interest rates have gone down slightly, the number of our clients continues to increase. 

D)

Unless the interest rates go up a little we cannot expect an increase in the number of our clients. 

E)

Despite a slight fall in the number of our clients we have managed to keep up the interest rates.
44.

Kasa üzerinde onun parmak izlerini bulamadığımız sürece, onun masum olduğunu kabul etmek zorundayız.
A)

If his fingerprints are not to be found on the safe we shall have to accept his innocence. 

B)

So long as we can't find his fingerprints on the safe, we have to accept that he is innocent. 

C)

Should his fingerprints be found on the safe then we will be obliged to admit that he is guilty. 

D)

Unless his fingerprints are found on the safe he can never be accused of being guilty. 

E)

Of course he is not guilty, for no trace of his fingerprints has ever been found on the safe.
45.

Onunla ne zaman karşılaşsam hep konut sorununu ortaya koyuyor.
A)

The housing problem is so serious that he no longer mentions it at the meeting. 

B)

The housing problem is a topic he usually avoids when we meet. 

C)

Whenever the problem of housing comes up at our meetings, we take different sides. 

D)

Every time we meet a problem, it always seems to be related to housing. 

E)

Whenever I meet him he always brings up the problem of housing.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45

Benzer:

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconGenel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconÇek Kelimesi Ve Eğer Senet Türkçeden Başka Bir Dille Yazılmış İse...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconOrtada tek bir seminer vardır. İddianamenin de yasal kabul ettiği...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun icon1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconVatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil,...
Senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükûmet-i hazıraya müracaat...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com