Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir


sayfa8/9
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9

When/before /at the time…


Soon

By the time

In (a week’s etc) time

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
USAGE (kullanım)

1. Gelecekte belirli bir zamanda bir müddet davam edip bitmiş olaylar için

 • On Saturday, we will have been living in this house for a year.

 • Next year I will have been working in the company for 30 years.


NOT: Gelecekte bir zaman ve bir periyot zikredilir.
NOT: “State verbs” continuous olmaz.

 • Next month I will have known Derek for 20 years. (not…will have been knowing..)GOING TO DOFORM

to be going to do
USAGE (kullanım)

1. Düzenlenmiş VEYA niyetlenilmiş gelecek olaylar için (intended or arranged) Bu yönüyle Future Continuous ve gelecek için kullanılan Present Continuous ile benzeşir.

 • She’s going to make/making a speech at the conference next week.

 • I’m tired. I’m not going to work/working any more tonight.

2. Geleceğe yönelik delilli tahminlerde. Present continuous bu amaçla kullanılmaz. Will tercih edilmese de kullanılır, özellikle FORMAL ifadelerde.

 • Look at the sky. I think it’s going to / will rain soon.67

 • Scientists say that the satellite is going to / will fall to Earth some time this afternoon.

Compare
a. Present Continuous kesin düzenlemelerde (definite arrangement), Going To ise niyetlerde (intention) tercih edilir.

 • I’m still not feeling very well, so I think I’m going to see the doctor some time this week. (rather than…I think I’m seeing the doctor…)

 • We’re having a party on Sunday, 12th November. Can you come? (rather than…We’re going to have…)

b. going to + go birleşmesinden sakınılır.

 • I’m going to town on Saturday. (rather than…I’m going to go to…)

c. going to + be kullanılır, to be being farklı anlamdadır.

 • John is going to be a shepherd in the school play next week. (not John is being a shepherd…)

 • You are being very selfish. (You are behaving selfishly)


3. was/were going to geçmişte niyetlenilmiş/düzenlenmiş ancak –çoğunlukla- gerçekleşmemiş eylemler için kullanılır.

 • I had bought a new camera. I was going to take pictures during our trip.

BE TO DO (I am to do)


FORM

1. negatiflerde not to’dan önce gelir.

 • You are not to leave.

 • You are to not leave (YANLIŞ)


USAGE (Kullanım)

1. Resmi düzenlemeler, komutlar, talimatler için kullanılır. will, must veya should gibi anlamlar verir.

 • Children are not to be left unsupervised in the museum.68 (must) [order/instruction]

 • The medicine is to be taken after meals.69 (should) [instruction]

 • The European Parliament is to introduce a new law on safety at work.70 (will) [official arrangement]


NOT: Bu yapıyı sadece insanlarca kontrol edilebilecek şeyler için kullanabiliriz.

 • We don’t know where the meteorite is going to land. (not…the meteorite is to land)


2. Koşullu cümlelerin if-cümleciğinde kullanılır ve “if cümleciğindeki koşul sağlanmak isteniyorsa ana-cümledeki eylem yapılmalıdır,” şeklinde anlam verir. Normal koşullu cümlelerde if-cümleciği gerçekleştiğinde ana-cümledeki eylem oluşur şeklinde anlam vardır.


 • The law needs to be revised if justice is to be done. (Eğer adaletin gerçekleşmesi gerekiyorsa, yasa gözden geçirilmeli)711   2   3   4   5   6   7   8   9

Benzer:

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconPresent Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir....

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconKaraden?Z balikзi gem?Ler?N?N genel yapisal цzell?KLer?
Цrne?in sьrьtme a??yla avc?l?k yapan bir bal?kз? teknesi trol teknesi, veya зevirme a?? kullanan bir gemi ise g?rg?r teknesi olarak...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon1 Gemicilik nedir? Genel tarifini yapınız

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconGenel olarak örgütler ve özelde de bir örgüt türü olarak işletmeler...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconAşağıdaki deyimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam belirtir?

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconB2B yani Business to Business veya işten işe tanımı kurum ve kuruluşlar...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com