Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir


sayfa7/9
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9

FUTURE CONTINUOUS TENSEUSAGE  (Kullanım)
1. Gelecekte belirli bir anda bir müddet boyunca olacak olay için.

 • Next Friday, the President will be celebrating ten years in power.59

 • The plane will be traveling at twice the speed of sound when it passes overhead.60

 • I will be saying more about that topic in my next lecture.61

2. Gelecekteki olay önceden alınmış bir karar veya düzenlemenin bir sonucu olarak vuku bulacağında (previous decision or arangement)

 • She will be performing every day until the end of the month.62 (part of a schedule)

 • I’ll be seeing Tony on Tuesday. That’s when we usually meet.63


Compare

present continuous [for future] and future continuous
a) Genel olarak ikisi de düzenlenmiş veya kararlaştırılmış gelecekteki işler için kullanılır.

 • We will be/are leaving for Istanbul at 7.00 in the evening.

 • Professor will be/is giving the first presentation at the conference.


b) Ancak şaşırtıcı ve beklenmedik olaylarda Present Continuous tercih edilir..

 • Have you heard the news? Dr Radford is leaving. (rather than … will be leaving)CLUES: İPUÇLARI

This time tomorrow/next week etc.
 • This time tomorrow, I’ll be driving to Bodrum.Compare

Future continuous and will

Ann will help us organize the party.

(=She is willing to help)

Ann will be helping us to organize the party.

(a previous arrangement)

Will you come to the concert?

(an invitation)

Will you be coming to the concert?

(asking about a possible previous arrangement)

We’ll join you in half an hour.

(=I have just decided)

We’ll be joining you in half an hour.

(a previous arrangement)

SIMPLE FUTURE: decisions, willingness to do things, inviting, promising

FUTURE CONTINUOUS: events/actions previously arrangedFUTURE PERFECT TENSE

USAGE (kullanım)

1. Gelecekte belirli bir zamanda bitmiş olaylar için kullanılır.

 • Let’s hope the volcanic eruption will have finished before we arrive on the island.64

 • Although people are now angry about what he did, I’m sure this behavior will soon have been forgotten.

 • By the time you get home I will have cleaned the house from top to bottom.65

 • In fifty years’ time, the population of Turkey will have risen to 100 million.66

2. Bu tense ‘by now’ ile yüksek olasılıklı tahmin için kullanılır.

 • He will have arrived home by now. (Şu an itibariyle eve varmıştır)


NOT: Bir gelecek zaman zikredilir.

CLUES (İPUÇLARI)

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Benzer:

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconPresent Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir....

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconKaraden?Z balikзi gem?Ler?N?N genel yapisal цzell?KLer?
Цrne?in sьrьtme a??yla avc?l?k yapan bir bal?kз? teknesi trol teknesi, veya зevirme a?? kullanan bir gemi ise g?rg?r teknesi olarak...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon1 Gemicilik nedir? Genel tarifini yapınız

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconGenel olarak örgütler ve özelde de bir örgüt türü olarak işletmeler...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconAşağıdaki deyimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam belirtir?

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconB2B yani Business to Business veya işten işe tanımı kurum ve kuruluşlar...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com