Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir


sayfa3/9
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9

PRESENT CONTINUOUS TENSE

FORM (yapı)


1. Amn’t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, aren’t bunun yerine kullanılır.

 • I am looking after my baby well, aren’t I?

2. state verbs (durum belirten fiiller): Continuos tense’lerle kullanılmayan yüklemler vardır.

agree, assume, believe, belong to, contain, cost, disagree, feel, hate, have, hope, know, like, look, love, own, prefer, realise, regret, resemble, smell, taste etc

GENEL BIR TASNIF

Mental states

know, think, realize, believe etc.

Emotional states

like, love, hate, dislike, envy, surprise, astonish, enjoy etc.

Possession states

have, own, belong to, possess

Sense perceptions

taste, smell, feel, see, hear

Others

seem, sound, resemble, look, appear, look like etc.a) Bunlar hiçbir continuous tense ile kullanılmazlar. Ancak gerund veya participle olabilirler.

 • I am knowing everything. [YANLIŞ]

 • Knowing everything is impossible. [DOĞRU] [gerund]2

 • A company knowing everything about its workers can be dangerous. [DOĞRU] [participle]3

b) Yukarıdaki fiillerin bir kısmı state verb olan anlamlarının dışında da anlamlara sahiptir, diğer anlamaları continuous yapılarla kullanılıyor olabilir.

 • This food tastes disgusting.4

 • My mother is tasting your soup now, father.5

 • It smells horrible. Why are you smelling it every minute?6

 • I think you are a dumb.7

 • They are thinking about sending a spaceship to the moon.8

 • I am thinking about my future.9

 • I see three women walking right now.10

 • I am seeing you there in 5 minutes.11
 • You look very angry right now.12

 • Yes, you are looking at a very-angry-man right now.13

 • We have an apartment in Adana.14

 • I am having a hard time with this naughty kid.15

USAGE (kullanım)


1. halihazırdaki eylem

 • The students are sitting at their desks right now.

2. Şu anda değil, ancak şu sıralarda yapılan eylem (süreklilik gerektirir)

 • This student is taking five courses this semester.

 • They are working hard to pass the exam.

3. Planlanmış gelecek (kişisel)

Gelecek zaman belirten bir zarf ile birlikte kullanılır. “to be going to dokalıbıyla yakın anlamlıdır.

 • “What are you doing next Sunday?” “I am playing tennis next Sunday.”

 • I am seeing Mr. Johnson at 5 o’clock tomorrow evening.16

NOT: Kontrol edemediğimiz olaylar için bu yapıyı kullanamayız. Kişisel olaylarda, önceden planlanmışlık varsa kullanabiliriz.

 • It is raining tomorrow. [Yanlış]

 • It is going to rain tomorrow. [Sadece hava tahminci isek veya bir bilgiye istinaden konuşuyorsak]

4. Sıklık belirten zaman zarflarıyla kullanıldığında (özellikle always) şikayet ve sızlanma anlamına gelir.

 • I am always/constantly/forever picking up your dirty socks.

NOT: Past continuous ile de bu anlamda kullanılır.

 • I had a roommate last year. She was always leaving her dirty clothes on the floor.

5. to be+being+adj Kendisinden beklenmeyen bir davranışı kişi göstermeye başladığında kullanılır.

 • Nowadays you are being very selfish.

NOT: Her sıfat ile kullanılmaz. Dolayısıyla

 • You are being very old. [YANLIŞ, eğer mizahi bir kullanım yoksa]
ZARF İPUÇLARI

şu an” veya “bu aralar” anlamındaki zarflar

Süreklilik belirten zarflar

At the moment, at the time being, at the present, currently, just, still, now, right now, nowadays, these days etc.

More and more


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Benzer:

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconPresent Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir....

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconKaraden?Z balikзi gem?Ler?N?N genel yapisal цzell?KLer?
Цrne?in sьrьtme a??yla avc?l?k yapan bir bal?kз? teknesi trol teknesi, veya зevirme a?? kullanan bir gemi ise g?rg?r teknesi olarak...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir icon1 Gemicilik nedir? Genel tarifini yapınız

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconGenel olarak örgütler ve özelde de bir örgüt türü olarak işletmeler...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconAşağıdaki deyimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam belirtir?

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Genel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir iconB2B yani Business to Business veya işten işe tanımı kurum ve kuruluşlar...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com