Yargitay 13. Ceza dairesi


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2011/23240

Karar Numarası: 2011/6986

Karar Tarihi: 30.11.2011

 

İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI

KANUN YARARINA BOZMA

 

5271 s. CMK/135, 309

 

ÖZETİ: Yargıtayın istikrar bulmuş içtihatları uyarınca, müşteki-mağdurun iletişiminin tespiti işleminin, CMK'nın 135. maddesi kapsamında değil, Cumhuriyet Savcısı ve mahkemelerin genel soruşturma ve delil toplama yetkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5353 sayılı Yasa'nın 17. maddesiyle değişik 135. maddesi uyarınca, ‘‘Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde edilmesi imkanının bulunmaması durumunda, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal verileri değerlendirilebilir.’‘

5271 sayılı CMK'nın 135. maddesinin 6. fıkrasında bu madde kapsamında ‘‘dinlenme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine’‘ ilişkin hükümlerin ancak fıkrada sayılan katalog suçlarla ilgili olarak uygulanabileceği öngörülmüştür.

İletişimin içeriğine müdahale etmeden, iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri (10.11.2005 gün ve 25984 sayılı RG'de yayımlanan Yönetmelik m. 3/f) ifade eden ‘‘iletişimin tespiti’‘ işlemi yukarıda belirtilen CMK'nın 135. maddesinin 6. fıkrası kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, hangi suça ilişkin olursa olsun, şüpheli ve sanığın iletişiminin tespiti, CMK'nın 135/1. maddesi uyarınca hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının kararıyla mümkün olacaktır.

Ancak;

Yargıtayımızın istikrar bulmuş içtihatları uyarınca, müşteki-mağdurun iletişiminin tespiti işleminin, 5271 sayılı CMK'nın 135. maddesi kapsamında değil, Cumhuriyet Savcısı ve mahkemelerin genel soruşturma ve delil toplama yetkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Sonuç: Bu gerekçeler dikkate alındığında, yazılı emre dayanan bozma nedeni yerinde olup, Tuzla Birinci Asliye Ceza Mahkemesi'nce itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı görülmekle, Tuzla Birinci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 28.05.2010 tarihli ve 2010/135 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309/4-a maddesi uyarınca bozulmasına, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 30.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yargitay 13. Ceza dairesi iconYargitay 15. Ceza Dairesi Esas No : 2013/2162 Karar No : 2013/3283

Yargitay 13. Ceza dairesi iconYargitay ceza dairesine gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi İSTİnaf ceza dairesiNE

Yargitay 13. Ceza dairesi iconYargitay hukuk dairesi E. 2006/13723 K. 2007/13089

Yargitay 13. Ceza dairesi iconT. C. Yargitay ceza genel kurulu e. 2012/6-375

Yargitay 13. Ceza dairesi iconBÖlge adliye mahkemesi İLGİLİ ceza dairesi’NE

Yargitay 13. Ceza dairesi iconBÖlge adliye mahkemesi İLGİLİ ceza dairesi’ne gönderilmek üzere

Yargitay 13. Ceza dairesi iconT. C. Yargitay ceza genel kurulu e. 2012/2-168 K. 2012/1776

Yargitay 13. Ceza dairesi iconCeza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı...

Yargitay 13. Ceza dairesi iconCeza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen...

Yargitay 13. Ceza dairesi iconCeza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com